صفحه شخصی بهنام نوروزی   
 
نام و نام خانوادگی: بهنام نوروزی
استان: فارس - شهرستان: مرودشت
رشته: کارشناسی ارشد عمران
شغل:  دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی- دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ عضویت:  1389/12/22
 روزنوشت ها    
 

 آموزش زبان انگلیسی بخش عمومی

4

cinnamon= دارچین

turmeric= زردچوبه

ginger=زنجبیل

saffron=زعفران

fennel=رازیانه

dill=شوید

barberry=زرشک

jujube=عناب

clove=میخک

cardamom=هل

peppermint=نعناع

sesame=کنجد

almond=بادام

دوشنبه 16 دی 1392 ساعت 06:58  
 نظرات